Vi har gleden av å presentere Merete Løndal

Merete Løndal (f.1971) debuterte i 2008 på Galleri Borregården i Sverige. Alle maleriene ble solgt i løpet av de tre første dagene. Siden har hun hatt en rekke kollektiv- og separatutstillinger i både inn- og utland. Løndal har blant annet stilt ut i Dronning Sonja KunstStall og på Oslo Børs.

Merete Løndal tematiserer individets skjebne i den store sammenhengen. Maleriene hennes er sterke samtidsspeilinger, med lag på lag av både motiv og mening. Hun skildrer menneskeskjebner i kjølvannet av økonomiske og politiske endringer. Fokuset vil her alltid være individet, og ikke politikken som utgjør hovedsakelig rammen for motivet, da det er en samfunnsskildring hun holder på med. Samtlige motiver (trykk og bilder) er autentiske og ikke manipulert i ettertid. Kun overført til et grafisk eller malerisk uttrykk.

Jeg ønsker å gjøre dette på en stillferdig måte, uten store ord eller provoserende utspill. Å mane til ettertanke og gjenkjennelse, ved at det holdes av rom for tilskuerens individuelle historie og egentolkning.

Les mer om henne og last ned CV på http://www.meretelondal.com/